Търсят кой да поддържа дъждоприемните шахти в Асеновград

Дъждоприемна шахта
Дъждоприемна шахта

Общината обяви обществена поръчка за почистване, поддръжка и възстановяване на дъждоприемните шахти по улиците и площадите на Община Асеновград от образуваните наноси и попаднали твърди отпадъци.

Общо 2905 на брой са дъждоприемните шахти на територията на община Асеноввград, 2446 от които са в Асеновград, а 459 са по селата, за които спечелилият обществената поръчка ще полага грижи в рамките на 12 месеца. Общата стойност на договора за целият период на изпълнение не може да надхвърля сумата от 69 999,00 /шестдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и девет/ лева без вкл. ДДС, се посочва в поръчката.

Това, което изпълнителят ще трябва да извършва като дейност след сключване на едногодишния договор е: събиране на  наносите от шахтите в найлонови чували, изхвърлянето им на градското сметище Капсида и почистване на пространството около дъждоприемната шахта. Негово задължение е и подмяна на изгнилите кофи, натрошени или липсващи гривни, подмяна, нивелация и укрепване на счупени и липсващи решетки. Задължение е и участието в екстремни ситуации, като например отваряне на шахти при проливни дъждове, възстановяване на шахтите в рамките на 2 часа след спиране на дъжда; създаване на временна организация на движението; улесняваща движението на активния масов и градски транспорт при заваряване и възпрепятстване създаването на предпоставки за пътнотранспортни произшествия, както и други дейности, произтичащи от създадената ситуация.

Няма мнения за показване