Тестват сирените за тревога на 1 октомври

На 01.10.20 г /четвъртък/ ще се извърши тренировъчен тест на локалната система за оповестяване в района на завод „Калцит” АД, гр. Асеновград. В 11:00 ч. ще бъде включена сирената, инсталирана на територията на завода в близост до кв. „Запад”, съобщават от общинска администрация.

Тренировъчният тест е в изпълнение на Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и оповестяване при въздушна опасност. Системата се тества два пъти годишно в първия работен ден на месец април и на месец октомври.

Освен в Асеновград, такава пробра на сирените за оповестяване в същия ден ще бъде извършена в градовете София, Бургас, Варна, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян, Враца и в населените места на 30 км. от зоната около АЕЦ „Козлодий”.