Църквата отдава почит на Св. Климент Охридски днес

На 25 ноември Църквата отдава своята почит на Св.Климент Охридски- първоучител на българския народ, виден архиепископ, книжовник, един от най-изявените ученици на братята Кирил и Методий. Св. Климент Охридски е автор на кирилицата, с която пишат поколения българи през вековете и дават писменост на други народи. След смъртта на св. Методий (885 г.) , Климент идва в България, заедно с други ученици на светите братя.Цар Борис ги приел и им възложил да просвещават народа. Климент основал просветна школа в Охрид с 3050 ученици. Книжовното му дело е изключително голямо както по своя обем, така и по значение. Предполага се, че е автор на около 75 поучителни и похвални слова и на двете пространни жития на Кирил и Методий. Един от инициаторите и участниците в създаването на кирилицата (като по-опростен вариант на глаголицата). Съчиненията му получават широко разпространение във всички славянски страни.
Православната църква го почита като един от Светите Седмочисленици. Мощите на Св. Климент се намират в църквата „Св. Пантелеймон“ в Охрид.
В деня на Св.Климент Охридски най-старото ни висше училище – Софийският университет „Св. Климент Охридски“, отбелязва своя патронен празник, а храмов празник отбелязват всички църква и параклиси с неговото име. Сред тях е и една от новите църкви на Пловдив.