Учебни програми по хореография бяха разработени от МОН

Министерството на образованието и науката публикува за обществено обсъждане проекти на учебни програми по хореография за всички класове. Програмите са разработени в съответствие с новия Закон за предучилищното и училищното образование, според който хореографията става самостоятелен учебен предмет.
Учениците, които са приети и се обучават по отменения Закон за народната просвета в профил „Изкуства-хореография“, ще завършат обучението си по досегашните учебни планове и в профила, в който са приети.
Това обясни вчера заместник-министърът на образованието и науката Мария Гайдарова пред представители на Асоциацията на училищата с профилирано и разширено изучаване на хореография в България. Тя призова преподавателите да изпратят бележките си по предложените учебни програми до 31 март 2017 г.
Сдружението на училищата с профилирано и разширено изучаване на музика и Асоциацията на училищата с профилирано и разширено изучаване на хореография в България са внесли в МОН и в Министерството на културата предложение за признаването на две нови професии: „Сценичен фолклорен изпълнител“, специалност „Танцово фолклорно наследство“ с трета степен на професионална квалификация и „Специалист, танцово изкуство“, специалност „Танцово фолклорно наследство“ с четвърта степен на професионална квалификация в направление „Музикални и сценични изкуства“.