Учениците трябва да усвояват дигитални умения още от първи клас

Учениците трябва да усвояват дигитални умения още от първи клас, за да могат не само да ползват технологиите, но и сами да създават дигитално съдържание в час, заявиха от МОН.
Всяка година министерството помага чрез Национална програма „ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование“, чийто бюджет за тази година е над 10 милиона лева, като се работи за изграждане на инфраструктура –локални и опорни мрежи, разширяване на достъпа до електронно учебно съдържание, за използване на електронни платформи.
Водят се разговори с издателствата да бъде даден достъп до електронни варианти на хартиените учебници за учениците. Крайната цел на обучението по информационни технологии е, при завършването си, всички ученици да могат да покрият Европейската референтна рамка за дигиталните компетентности.
От МОН отбелязват, че има голям интерес към включване в новата национална програма „Обучение за ИТ кариера“ – близо 2000 ученици са кандидатствали за обучение по професията „Приложен програмист“ и ще бъдат приети повече деца от предвиденото.

СПОДЕЛИ