Удължават срока на „Топъл обяд“ за 200 души от община Асеновград

Срокът на Целева програма „Топъл обяд” у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“ се удължава до 31.08.20 г. В рамките на периода на реализация и осигуреното финансиране по програмата, допустимата продължителност на дейностите при запазване на договорения брой потребители, е до 84 работни дни. Размерът на отпуснатите средства е до 7 422 923,20 лева. Това е максимално допустимата сума за финансиране по програмата.

При отменяне или промяна срока на въведената извънредна ситуация или в случай, че средствата не бъдат разпределени, при обоснована необходимост, продължителността на дейностите, обхватът и допустимостта на целевите групи могат да бъдат променяни. От програмата ще се възползват по списък общо 200 крайно нуждаещи се жители на община Асеновград.