Удължават срока за участие в конкурса за ученици „Наследник съм на цар Иван Асен ІІ”

Срокът за участие в Националния литературен конкурс за ученици за написване на есе на тема „Наследник съм на цар Иван Асен ІІ” е удължен до 5 март. Това обявиха от Народно читалище „Родолюбие–1873”-организатори на конкурса за шеста поредна година.

В конкурса могат да участват ученици от 11 до 18 години от цяла България и българските общности в чужбина, разделени в две възрастови групи: 11-14 години и 15-18 години.

Тази година конкурсът разширява своите параметри и включва още една форма на творческа изява. Рисунки на тема „Наследник съм на цар Иван Асен ІІ“ ще бъдат оценявани в следните възрастови групи:
Първа – до 7 години;
Втора – І-ІV клас;
Трета – V-VІІ клас;
Четвърта – VІІІ-ХІІ клас

Всеки участник има право да представи едно произведение (есе, рисунка), специално създадено за конкурса.
Конкурсът е явен.

Есетата могат да бъдат изпратени по пощата или на имейл. Литературните произведения трябва да бъдат в размер до 2 стандартни страници /Times New Roman 12, разредка 1,5/, да бъдат подписани с трите имена на автора и следната информация за него: рождена дата, училище, точен адрес, тел. за връзка.
Произведенията, които ще се изпращат по пощата, да бъдат в 3 еднакви екземпляра.
Адрес:
гр. Асеновград-4230
обл. Пловдив
НЧ „Родолюбие–1873”
пл. „Академик Николай Хайтов” №4
За конкурса
Имейл: [email protected], като прикачен файл с обозначение „За конкурса”.

Рисунките да се изпращат по пощата на горепосочения адрес.
За всяка възрастова група се присъждат: първа награда, втора награда и трета награда.
Отличените автори ще бъдат уведомени предварително.
За повече информация:
тел: 0331/ 6 25 86; 0878/ 908 710.
Дафинка Комитова – секретар НЧ „Родолюбие – 1873”