Успешно приключи проектът “Графити стрийт батъл”

   Успешно приключи проектът „Интеграция на деца в неравностойно положение, чрез провеждане на Графити стрийт батъл”. Това съобщи днес на заключителна пресконференция, провела се в Община Асеновград, ръководителят на програмата инженер Мария Вълканова. По думите й, проектът е предизвикал сериозен интерес, от страна на участниците, което е допринесло и за успешното реализиране на всички предвидени дейности и поставени цели. След приключването на инициативата, като краен и траен резултат останаха графитените ликове на Христо Ботев, Васил Левски, Цар Иван Асен II и различни надписи, изобразени по стените на стадион „Шипка“ в Асеновград. За всички участници са изготвени сертификати, които ще им бъдат връчени официално в училищата, в които учат. И според отчетът, който бе даден на днешната пресконференция, финансовата рамка, определена по проекта, напълно е удовлетворила потребностите на извършените дейности.
  
Припомняме, че инициатива е на Община Асеновград. Проектът е финансиран от фондация Социална закрила към Министерството на труда и социалната политика. В него участваха 50 деца и младежи, извършили противообществени прояви.

СПОДЕЛИ