Установиха две огнища на Инфлуенца по птиците в в областта

Българска агенция по безопасност на храните установи две огнища на Високопатогенна Инфлуенца А по птиците в животновъдни обекти за отглеждане на кокошки носачки в област Пловдив.

Инфекцията е установена в резултат на засилен контрол от ОДБХ Пловдив и изследвани проби във връзка с огнището, обявено във ферма в село Трилистник на 27 април 2021 г. Положителният резултат на пробите е потвърден от Национална референтна лаборатория по Инфлуенца. По отношение на огнищата в село Трилистник предстои евтаназиране и обезвреждане на заболелите и контактните кокошки около 70 хил. Определени са 3-километрова предпазна зона, и 10-километрова наблюдавана зона, в която попадат населените места от общините Марица, Раковски и община Садово. Извършва се проучване и проследяване на движения на домашни и други птици, яйца, продукти и странични животински продукти, добити от тях, фураж за птици, и на транспортните средства, свързани с технологичния процес в двете зони.БАБХ напомня, че птичето месо и продукти, добити в обект, в който е установено огнище на Инфлуенца по птиците, не представляват опасност за човешкото здраве при спазване на хигиенните правила за обработка на храни в домакинството.