Утре изтича срокът, в който зрелостниците могат да подават заявления за полагане на държавни зрелостни изпити в сесия август-септември

Заявленията се подават от зрелостниците в училището, в което се обучават от 1 до 12 юли и се регистрират в софтуерния продукт , като информацията се изпраща до регионалните комисии за организиране и провеждане на ДЗИ.

Списъците с допуснатите зрелостници ще бъдат готови до 22 август 2019 г., а издаването на служебните бележки за допускане до изпитите е до 23 август , сочи информация на МОН.

Изпитът по български език и литература ще се проведе на 28 август 2019 г., вторият задължителен държавен зрелостен изпит по предмет по избор – на 29 август, а държавните зрелостни изпити по желание ще се проведат в периода 30 август – 4 септември.

Крайният срок за обявяване на резултатите е 10 септември 2019 г.