Утре седмокласниците се явяват на изпит по математика, зрелостниците – на матура по избор

  Утре в трите професионални гимназии в Асеновград ще се проведе вторият задължителен зрелостен изпит по избираем предмет за дванайсетокласниците. Най-много ученици ще проведат своя изпит в ПГ „Цар Иван Асен II” –  190 зрелостници са избрали да се явят по предмета биология и здравно образование, а други 90 – по география. В ПГ „Св. Патриарх Евтимий” 30 души ще полагат изпит по английски език и 54 – по география. Третата гимназия, в която ще бъде проведен задължителен зрелостен изпит по избираем предмет е ПГ по хранително вкусови технологии “Св.Д.Солунски”. Там 84 ученика ще държат матура по математика, история, география, философия и английски език.

Точно в 7.00 ч. сутринта  утре в сградата на Министерството на образованието и науката ще бъде изтеглен  изпитният вариант за втория задължителен зрелостен изпит по избор между 13 учебни предмета. Изтегленият номер на варианта ще важи за изпита по всеки предмет.

  Както в Асеновград, така и в страната най-много зрелостници – над 17 хиляди тази година са избрали като втори задължителен ДЗИ биология и здравно образование.  На второ място е  предметът география и икономика, следван от английски език.

  Изпитът започва в 8.00 часа и продължава 4 астрономически часа, а за учениците със специални образователни потребности – 6 часа.

  В 9.00 часа, отново утре, ще бъде изтеглен и изпитният вариант за национално външно оценяване по математика за VII клас. Изпитът тук се състои от 2 модула – първият е в тестови вариант и е задължителен за всички, а вторият  се състои от 4 задачи с отворен отговор и е по избор. Максималният резултат от двата модула е 100 точки.

СПОДЕЛИ