Утре ще се проведе изпит по география за петокласници

Утре, 7 юни, 6000 петокласници ще се явят на външно оценяване по география и икономика. Изпитът ще се проведе в 215 училища от всички региони на страната, които са избрани на случаен принцип.
Стартът му ще бъде в 10 ч. за учениците от първа смяна и в 13 ч. за тези, които са на училище следобед. Продължителността му ще е 50 минути и е съобразена с възрастовите особености на децата. Тестът ще включва 25 задачи, от които 18 са с избираем отговор и 7 със свободен.
Основната цел на външното оценяване е да се установи какви знания са усвоили учениците, дали разбират материала и дали могат да приложат наученото. Друга цел е мониторинг на образователния процес, за да бъдат приложени мерки за подобряване качеството на образованието. На база резултатите от външното оценяване Министерството на образованието и науката ще направи анализ до каква степен децата покриват очакванията от обучението по география и икономика, определени в новата учебна програма за пети клас.

СПОДЕЛИ