Увеличават броя на такситата в Асеновград

Да се увеличи броят на действащите таксита в Асеновград, това е искането на две фирми за таксиметров превоз, работещи на територията на града. Те са изпратили заявления за издаване на разрешения за нови коли, извършващи таксиметрова дейност. Така, допустимият максимален брой на действащите таксита в града, ще се повиши.

С решение на Общински съвет Асеновград от 21.12 2016 г., е определено за 2017 г., на територията на града да работят максимално 145 бр. таксиметрови коли. До 01.05 2017 г. обаче от Общинска администрация вече са издали точно толкова разрешителни, с което максималния брой е достигнат.
Според закона за автомобилните превози Общинските съвети определят броя на таксиметровите автомобили, работещи на територията на съответната община. На следващото редовно заседание на местния парламент предстои да разберем дали ще бъде променена бройката за максимално допустими таксиметрови автомобили в Асеновград.

СПОДЕЛИ