Увеличават заплатите в БДЖ

Съветът на директорите на БДЖ прие решение за увеличение с 12,5 % на
трудовите възнаграждения на локомотивния персонал в „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД. По този начин заплатите на всички служители в „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД и „БДЖ-Товарни превози” ЕООД ще бъдат повишени считано от 1 януари 2018 г.
Увеличението се определя в зависимост от заеманата длъжност и варира от 11 % до 12,5 %.
Въведената бонусна система за локомотивния персонал в „БДЖ-Товарни превози” ЕООД се запазва, чрез което се поощравя коректното изпълнение на служебните им задължения.
Увеличението на трудовите възнаграждения на персонала е резултат на проведените реформи и подобреното финансово състояние в Холдинга и двете му дъщерни дружества.