В Градската библиотека ще бъде представена книгата на проф. Боян Биолчев- „Преселението”

На 10 май 2019 г. от 17.30 ч. в Градска библиотека „П. Хилендарски” Асеновград ще бъде представена книгата на проф. Боян Биолчев- „Преселението”.

Боян Биолчев е действащ професор на Софийския университет, дългогодишен негов ректор (два мандата), понастоящем председател на Обществения съвет към Националната телевизия и съветник на Президента на България по въпросите за наименованията или смяната на наименованията на важни исторически обекти в страната. Той е признат писател, има над двадесет издадени книги, както и седем филма, направени по негови сценарии. Последната му книга – „Преселението“ засяга темата за гоненията на тракийските бежанци през 1913 година. Зверствата, мъченията, героичният дух на българина – това е залегнало в основата на книгата. Романът е посрещнат с изключителен интерес от читателската публика. За по-малко от два месеца книгата претърпява две издания и предстои трето, поради изчерпване на тиража. Логично е – потомците на тракийските бежанци са много, много са и в Асеновград. Освен всичко друго обаче – сериозните изследвания и майсторската интерпретация, Боян Биолчев е успял да придаде на своето творение един дух на реален, осмислен патриотизъм. Читателите му, независимо от какви социални слоеве произхождат, неминуемо стават съпричастни към този патриотичен дух, съживяват в себе си изконната гордост на българина и започват наистина да се чувстват граждани на нашата препатила България. А това не е малко в днешно време. Всъщност книгата е от такова естество, че би трябвало да краси всяка домашна библиотека, не само у нас, но и в чужбина, на местата, където живеят наши сънародници.
Безспорните качества на книгата ще бъдат представени от писателите Николай Табаков и Димитър Томов. Своите впечатления ще сподели и авторът – проф. Боян Биолчев , към който гражданите на Асеновград ще имат възможност да отправят своите въпроси.