В началото на септември изтича договорът на Община Асеновград с фирмата за озеленяване – преглеждат новите оферти

На 04.09.2019 г. изтича договорът за „Поддържане на зелени площи и озеленяване на територията на Община Асеновград”, който бе за срок от 2 години. Подаване на оферти за фирма изпълнител за тези дейности приключи на 9-ти август и три дни по-късно бяха отворени конкретните предложение. Те са 4 броя и са съответно от фирмите “ЖИРО-М” ЕООД, “БОРЕЛА” ООД, “В ВАСТОН” ООД и “ТИР АУТОПОЛИ” ЕООД.

От Община Асеновград посочват, че офертите ще бъдат разгледани. Така предстои да бъде избрана и фирмата за изпълнение на новата поръчка.