Въведоха еднопосочно движение на ул. „Захари Стоянов”

Въвежда се еднопосочно движение на ул. „Захари Стоянов” в участъка от ул. „Поп Матей” до ул. „Васил Левски”. Забранява се влизането на автомобили от ул. „Васил Левски” към ул. „Захари Стоянов”.
Промяната се въвежда на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, в изпълнение на Заповед № А-265/17.01.2014 г. на кмета за одобряване на Генерален план за организация на движението на град Асеновград, квартал Горни Воден и квартал Долни Воден.