Въвеждат мерки за пожарна безопасност по време на абитуриенските балове

С настъпването на абитуриентските балове се повишава и рискът от пожари и свързаните с тях инциденти. В обществените сгради с масово събиране на хора контролът от страна на противопожарните инспектори се извършва няколко пъти в годината, като един от тях е преди настъпване на абитуриентските балове. При констатиране на нарушения на противопожарните изисквания, незабавно се предприемат съответните административно – наказателни и принудително – административни мерки към управите на обектите с цел недопускане нарушаване на условията, осигуряващи пожарната безопасност. В тази връзка на територията на Област Пловдив бяха извършени тематични проверки в над 80 обекта (ресторанти, хотели, дискотеки, барове и др.под.), където ще се провеждат тържества и абитуриентски балове. За констатирани нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност в обектите са връчени 34 писмени разпореждания и 3 бр. АУАН(актове за установяване на административни нарушения).

За да се избегнат трагични случаи, настъпили вследствие на пожари и запалвания, от Регионална Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, РДПБЗН – Пловдив напомнят: Когато се намирате в хотел, ресторант, бар, нощен клуб, дискотека или на друго обществено място с масово събиране на хора, обърнете внимание на евакуационните пътища и изходите, евакуационното осветление, пожарогасителите. Това може да се окаже от огромна полза за Вас и околните, в случай на задимяване и пожар, тъй като подготвените хора не изпадат в паника и по този начин спестяват много ценно време при евакуацията.

В случай на задимяване и пожар на обществено място:

1. Не изпадайте в паника, а се насочете към най-близкия евакуационен изход.

2. Слушайте указанията от оповестителните уредби и/или от персонала на обекта.

3. Не се блъскайте с хората около Вас, не викайте, помогнете на деца, на възрастни хора, на инвалиди и на други нуждаещи се.

4. При силно задимяване по възможност сложете намокрен с вода текстилен материал пред носа и устата си и дишайте през него. Опитайте се да се движите приведен по-близо до пода, защото въздуха там не е толкова замърсен тъй като дима се издига нагоре.

5. Докато се придвижвате по пътя за евакуация, натиснете червен бутон за пожар, с което ще известите компетентните лица за ситуацията.

6. При първа възможност съобщете на телефон 112, ако станете свидетел на запалване, задимяване, пожар и не прекъсвайте връзката. Дежурният оператор може да Ви зададе уточняващи въпроси, както и ценни указания, съобщават от РД „Пожарна безопасност и защита на населението”- Пловдив