Въвеждат строги мерки и в Куклен заради птичия грип

Във връзка с предотвратяване проникването на заболяването Инфлуенца /птичи грип/ по птиците на територията на община Куклен, уведомяват се всички собственици на домашни птици да следват дадените указания:

– Да не се допуска излизане на домашни птици извън дворовете;
– Да се избягва контакт между птици, живеещи в дивата природа и домашни птици;
– Да се съхраняват в закрити помещения фуражните суровини и готовия фураж за изхранване на птиците;
– Да се създадат при възможност условия за разделно отглеждане в дворовете на домашни патици и гъски от други домашни птици;
– Да не се пипат умрели домашни или диви птици с голи ръце;
– Да се избягва прекия контакт с повърхности, замърсени от птичи екскременти;
При съмнение на заболяването и/или при настъпила смърт на домашни птици незабавно да се информира ветеринарния лекар и Кмета на Общината;
Съгласно Заповед № РД-20-16/03.02.2020 г. на Областен управител на област Пловдив се забраняват на територията на област Пловдив следните дейности до отмяна на Заповедта, а именно:
– Забранява се отглеждането на открито на домашни птици от всички видове и категории;
– Забранява се провеждането на изложби и пазари на птици;

Кмет на Община Куклен