Въвеждат ускорена услуга при издаване на свидетелства за управление на МПС

Въвежда се ускорена услуга при издаване на свидетелства за управление на МПС. Заявления за това се приемат само в Столичната дирекция на вътрешните работи или областна дирекция на Министерството на вътрешните работи, а самото изпълнение на услугата е 3 работни дни.

В случаите на подмяна на свидетелство за управление на моторно превозно средство поради изтичането на срока на валидност, при вече изтекъл срок, при промяна в данните на водача, отнасящи се до смяна на фамилия, както и при издаване на дубликат, може да бъде заявена ускорена услуга за издаване – до три работни дни от приемането на заявлението. То се подава само в звена „Пътна полиция“ при Столичната дирекция на вътрешните работи или областна дирекция на Министерството на вътрешните работи.
Чуждестранно свидетелство за управление на МПС се подменя с българско при обикновена услуга до 30 дни от приемането на заявлението, което се подава само в звена „Пътна полиция” при Столичната дирекция на вътрешните работи или областна дирекция на МВР.