Важно за пчеларите – три дни пръскат с хербицид срещу плевели около ЖП гарата в Асеновград

От утре (20.05.2020 г. до 22.05.2020 г.-петък) от залез слънце до 10:00 часа на следващия ден (в зависимост от метеорологичната обстановка) ще се проведе наземно третиране с хербицид срещу плевели  по обектите на железопътната инфраструктура (гари и спирки) на територията на Управление на движението на влаковете и гаровата дейност /УДВГД/ – Пловдив, гара – Асеновград, с продукт за растителна защита/ препарат – НАСА 360 СЛ. Това съобщава Община Асеновград на страницата си в интернет.
Третирането е в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г., изм. ДВ. бр.16 от 22 февруари 2019 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.
Активното вещество, с което ще се пръска е 360 г/л глифозит.  
Необходимо е всички собственици на животновъдни обекти /пчелини/ да предприемат превантивни мерки с цел запазване живота на отглежданите от тях пчели.