Всеки пети българин живее под прага на бедността

За изминалата година линията на бедност общо за страната e 308.17 лв. средно месечно на лице от домакинство. При този размер под прага на бедност са били 1 638 700 лица, или 22.9% от населението на страната.
В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност намалява с 5.4%, а относителният дял на бедното население нараства с 0.9 процентни пункта.

За целия период на наблюдение относителният дял на бедните е най-висок сред безработните лица (54.6% за 2016 г.), като рискът от бедност при безработните мъже е с 6.7 на сто по-висок в сравнение с безработните жени.

Образователното равнище също оказва съществено влияние върху риска от бедност при заетите лица. Най-висок е относителният дял на работещите бедни с начално и без образование – 68.8%. С нарастване на образователното равнище относителният дял на бедните сред работещите намалява приблизително 2 пъти за лицата с основно образование и над 4 пъти за лицата със средно образование. Делът на работещите бедни с висше образование е 5.4%.