За близо 4 млн. лв. ремонтират НЧ „Родолюбие“

читалище "Родолюбие"

Европейски проект, с наименование „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на читалище „Родолюбие”, гр. Асеновград” за близо 4 млн. лв., спечели Община Асеновград.

Целта на реализирането на проекта е свързана не само с реновирането на читалището, но и с подобряването на енергийната ефективност на сградата, като специфичния й културен облик ще бъде запазен, уточняват от общинска администрация.

Около 3,8 млн. лв. е стойността на проекта. В момента се провежда процедура за избор на изпълнител, а срокът на изпълнение не може да бъде по-голям от 400 календарни дни.

Ремонт ще има във всички нива на сградата – от подземния етаж до покрива. Планирано е да се направи хидроизолация и топлоизолация, дограмата на всички прозорци на вратите ще бъдат сменени. В зрителната зала предстои подмяна на столовете, като ще има специални места за хора с намалена подвижност. Място с пулт за управление на озвучителната техника също е предвидено да се обособи. Капацитетът на зрителната зала става общо за 337 зрители. Сцената също ще бъде реновирана. Подобрена ще бъде и съществуващата отоплителна инсталация.

Няма мнения за показване