Забраняват продажбата на спиртни напитки в общината от 20 ч. на 25.05.2019 г. до 08 ч. на 27.05.2019 г.

Във връзка с произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., на основание чл. 44, ал.1, т.4 от ЗМСМА и Наредба за опазване и поддържане на обществения ред, чистотата, строителството и околната среда на територията на община Асеновград, за осигуряване на нормална обстановка, със заповед на кмета на общината д-р Емил Караиванов, се забранява продажбата на спиртни напитки в магазините, заведенията за обществено хранене и на други обществени места на територията на град Асеновград от 20.00 ч. на 25.05.2019 г. /събота/ до 08.00 ч. на 27.05.2019 г. /понеделник/, с изключение на предварително планирани сватбени и семейни тържества. Настоящата заповед е нужно да се доведе до знанието на собствениците и отговорниците на съответните магазини и заведения на територията на община Асеновград и на Районно управление на МВР – Асеновград. Контролът по изпълнение на заповедта се възлага на инж. Петър Иванов – секретар на Общината, съобщават от градската управа.