Заключителна пресконференция по проект „Образователна инфраструктура“ ще се проведе в община Асеновград

Заключителна пресконференция по проект „Образователна инфраструктура – обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на детски градини, модернизация на училища и рехабилитация на дворните им пространства” ще се състои на 27.10.20 г. (вторник) от 12:00 ч. в зала 305 на община Асеновград.

Реализирането на проекта осигури подобряването на енергийната ефективност, модернизация и рехабилитация на три детски градини – ДГ „Надежда“, ДГ „Зорница“ и ДГ „Пролет“ – и на две училища – СУ „Свети Свети Кирил и Методий“ и СУ „Свети Княз Борис I“.

Обектите на интервенция са заложени в Инвестиционната програма на община Асеновград по Инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура“, с цел реализация на Интегрирания план за възстановяване и развитие 2014 г. – 2020 г.

Реновираните учебни заведения са в зоната на публични функции с висока обществена значимост.

Стойността на проекта е в размер на 6 500 479,05 лева: 100% безвъзмездна финансова помощ, от които 5 525 407,19 лева – европейско и 975 071,86 лева – национално съфинансиране.