Зам.-кметът Димитров: Ще ремонтираме покрива на Караалановото училище

Още от 2019г. има изработен проект за реставрация на Караалановото училище, одобрен от НИНКН /Националният институт за недвижимо културно наследство/, има издадено и строително разрешение, съответно в бюджета на Община Асеновград има предвидени 70 000 лв. за първия етап от ремонта на старинната сграда – ремонт на покрива. Идеята е сградата да бъде запазена в цялост, каза зам.-кметът Димитров. Целият проект, по направена ориентировъчно сметка, е на стойност 540 000 лв. за цялостна реставрация на старото училище.

В момента Община Асеновград води преговори, тъй като то училището се намира в имот, който не е изцяло общинска собственост. 2/36 от имота са частна собственост и би следвало всеки един от собствениците да поема своята част. Опитваме се по максимално коректния начин да стигнем до споразумение с тях и ако не стигнем до това, ще извършим ремонта на покрива и ще си търсим парите по съдебен ред. Считаме че е редно, поне на първо време, да направим опит това да се случи по нормалния начин, чрез споразумение на двете страни.

Заради факта, че имотът не е изцяло общински е много трудно привличането на външно финансиране било по норвежка програма или съфинансиране по национална програма.

Далеч сме от мисълта сградата да бъде съборена, увери зам.-кметът, надяваме се след ремонта тя да се превърне в една хубава изложбена зала и да се експонира част от някогашните учебни стаи.