Зрелостници се явяваха на втора задължителна матура днес

За втората задължителна матура по предмет по избор на случаен принцип бе изтеглен Вариант №2. Общият брой на зрелостниците в община Асеновград, които трябваше да държат изпит днес, бе 320.

Изпитът започна в 9 ч. и бе по предмет по избор. Във всички училища в страната матурите започнаха по план при високи мерки за хигиенна безопасност. Изтегленият Вариант №2 бе в сила за всички избрани от учениците предмети. В училищата в Асеновград учениците полагаха матура на ротационен принцип, като бяха разпределени в различни учебно заведение. Най-много зрелостници -77 на брой, трябваше да се явят на втора матура в ПГ „Цар Иван Асен II” в Асеновград. От тях двама не се явиха, 5-ма положиха изпит по история, 10 по география, 60 човека по философски цикъл, обяви Йордан Диков-директор на гимназията.