Клавирен концерт на ученици от класа на Кети Стоянова