Дневник 18.07.2018

ЗАГЛАВИЯ –

  1. 181 години от рождението на Васил Левски
  2. Няма кандидати за ремонт на асеновградски училища и детски градини
  3. С информационна кампания днес в Асеновград бе отбелязан Денят на гражданска защита

  4. Заслужена награда
  5. Повече за дейността на Главна дирекция „Гражданска защита” в миналото и службата към момента
  6. ВиК авария остави без вода района на кв. Зъбчето
  7. Със 100% усвояване на средствата приключи Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.
  8. След приключване на работата по детските площадки в Асеновград, ще се пристъпи към обновяване и на тези от селата в региона.
  9. Детските площадки в Златовръх в незадоволително състоянието