Д-р Георги Найденов представя книгата си “Сталин – човек, политик, победител“ 05.02.2020