Изпращане на абитуриентите от випуск 2017, Асеновград