Награждаване на победителите в конкурса“Крила имат само тия, дето сърце им иска да лети”