Откриване на лятна програма „Ваканция в библиотеката“