Примиера на книгата „Докосване“ на д-р Никола Тодоров