Публично обсъждане на проектобюджета на община Асеновград за 2017г. 10.01.2017

СПОДЕЛИ