Разисквания по инвестиционната програма и бюджета на общината за 2017г 25.01.2017

СПОДЕЛИ