”Трети март” Музикално поетичен концерт на пенсионерския хор Асеновград 02.03.2017

СПОДЕЛИ