“Рождественска хармония“ концерт на МШ “Калина Малина“ 18.12.2018