Пробуждане – Аспекти като подчинение на мъжката власт, девственост преди женитба, вярност и майчинство, 22.05.2016