Пробуждане – Физическо насилие от съпруга 17.04.2016