Пробуждане – Психическо насилие между съпрузи в семейството 15.05.2016