Пробуждане – Сексуално насилие в общността, 13.06.2016