Поискаха отстраняване на неточности по проекта за ремонт на щанги залата в Асеновград

Министерството на младежта и спорта публикува информация, според която е необходимо в десетки проекти за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти да бъдат отстранени съответните непълноти или несъответствия. Става въпрос за обекти, които са държавна и общинска собственост и за които е подаден проект за периода между началото на октомври и края на ноември миналата година. Има множество такива за различни области от страната. Един от тях се отнася за обновяването на спортната зала за вдигане на тежести „Иван Веселинов” в Асеновград. Проектът бе подаден от Общината. Сега според министерството към него има следните забележки:

– Представената количествено-стойностна сметка не е подписана от техническо лице;
– В чертежите не е уточнено разположението на индивидуалните подиуми, както и спецификацията на дограмата;
– Съгласно представеното от главния архитект на Общината, дейностите по проекта попадат в обхвата „Текущ ремонт”, а според наредбата на финансово подпомагане подлежат дейности по изграждане и обновяване на спортни обекти, където под обновяване се разбира „Основен ремонт”;
– Изискват се още няколко чертежи, както и декларации;

Всичко това разбира се следва да бъде изпълнено, посочиха от Общината. На практика при голяма част от проектите се изисква допълнителна документация или отстраняване на нередности, по вече подадената такава. И това не означава, че проектът последствие няма да бъде одобрен.

Припомняме, че по направление финансиране от спортното министерство се кандидатства паралелно и за ремонт на покрива на спортна зала „Асеновец”. Към момента няма информация за необходимост от коригиране на този проект.