Тема от седмицата 11.12.2021

Защо новопостъпилите учители бързо се отказват от учителската професия.

Статистиката показва, че голям процент от младите учители се отказват да практикуват още след първата или втората година от постъпването им на работа. Защо се получава така, кое би задържало новопостъпилите педагози на работа и кое всъщност ги затруднява най-много в тази професия – търсим отговор на тези въпроси с Венелина Симеонова, която от малко повече от година работи като учител по английски език в училището в с. Искра.

Няма мнения за показване