ПОДДРЪЖКА

Ние сме сме тук за вас 24/7

Превъзходната поддръжка и достъпност са основни за нас в ТВ САТ КОМ. Ако имате въпроси за вашите услуги или настройки на вашият интернет или телевизионен приемник, ние сме тук за вас 24/7. Нашата база от знания и документация ви предлага помощ без нужда от телефонно обаждане.

Цифрова телевизия

Настройки и ръководства за най-често използвани потребителски устройства за цифрова телевизия.

Интернет връзка

Настройка на най-чето срещани потребителски устройства за домашен интернет:

Интерактивна телевизия

Настройки и ръководства за най-често използвани потребителски устройства за интерактивна телевизия.